Białe Certyfikaty

Integralnym elementem

ustawy o efektywności energetycznej są świadectwa efektywności energetycznej, czyli białe certyfikaty, certyfikaty efektywności energetycznej. Białe certyfikaty są wydawane za przedsięwzięcia mające na celu:
•zmniejszenie zużycia energii przez odbiorców końcowych,
•zwiększenie sprawności wytwarzania energii,
•ograniczenie strat energii elektrycznej, ciepła, gazu ziemnego w przesyle i dystrybucji.

Udział w przetargu jest bezpłatny. Wymagana jest jedynie prawidłowo wypełniona deklaracja przetargowa oraz audyt efektywności energetycznej.
Audyt efektywności energetycznej to opracowanie zawierające analizę zużycia energii oraz określające stan techniczny obiektu, urządzenia technicznego i instalacji, zawierające wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej.

Chcesz wziąć udział w przetargu organizowanym przez Prezesa URE?

DOMAR profesjonalnie przygotuje dla Ciebie audyt efektywności energetycznej.

Skontaktuj się poprzez formularz.

Wiadomość Wysłana. Dziękujemy!
Wystąpił błąd, spróbuj ponownie.