Audyty Efektywności Energetycznej

Na mocy przyjętego w 2008 roku Pakietu energetyczno-klimatycznego państwa Unii Europejskiej zobowiązały się zrealizować do 2020 roku trzy cele:

•zwiększenie efektywności energetycznej o 20%,
•zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym do 20%,
•zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 20%.

Integralnym elementem ustawy o efektywności energetycznej są świadectwa efektywności energetycznej, czyli białe certyfikaty, certyfikaty efektywności energetycznej. Białe certyfikaty są wydawane za przedsięwzięcia mające na celu:
•zmniejszenie zużycia energii przez odbiorców końcowych,
•zwiększenie sprawności wytwarzania energii,
•ograniczenie strat energii elektrycznej, ciepła, gazu ziemnego w przesyle i dystrybucji.

Udział w przetargu jest bezpłatny. Wymagana jest jedynie prawidłowo wypełniona deklaracja przetargowa oraz audyt efektywności energetycznej.
Audyt efektywności energetycznej to opracowanie zawierające analizę zużycia energii oraz określające stan techniczny obiektu, urządzenia technicznego i instalacji, zawierające wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej.

Chcesz wziąć udział w przetargu organizowanym przez Prezesa URE?

DOMAR profesjonalnie przygotuje dla Ciebie audyt efektywności energetycznej.

Nasi specjaliści od efektywności energetycznej odbyli liczne szkolenia organizowane między innymi przez Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii oraz przez Narodową Agencję Poszanowania Energii. Gwarantem prawidłowo wykonanych opracowań dla państwa niech będzie forma rozliczenia Success Fee (honorarium oparte na sukcesie uzyskania Białych Certyfikatów w przetargu).

Już dziś zapraszam do współpracy.