Termomodernizację można sfinansować na 3 sposoby.

Drugi sposób jest oczywiście bardziej opłacalny, gdyż opiera się na wykorzystaniu dotacji rządowej w postaci premii termomodernizacyjnej, przyznawanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Kredyt termomodernizacyjny to inwestycja, która spłaca się sama. Dzięki odpowiednio przeprowadzonej termomodernizacji oszczędności w wydatkach na centralne ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową pokrywają spłatę rocznych rat kredytu wraz z odsetkami.

Trzeci sposób to skorzystanie z dotacji do 40% wartości inwestycji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-20 oś priorytetowa 3. Efektywna i zielona energia.

Podstawowym warunkiem formalnym ubiegania się o premię i dotację jest przedstawienie audytu energetycznego. Celem audytu jest zalecenie konkretnych rozwiązań (technicznych, organizacyjnych i formalnych) wraz z określeniem ich opłacalności (np. okres zwrotu nakładów). Ta opinia stwierdza, które modernizacje są opłacalne w naszym budynku oraz jakie produkty i rozwiązania techniczne są najkorzystniejsze.