Świadectwa energetyczne

Co to jest świadectwo energetyczne (certyfikat energetyczny)?

Certyfikat energetyczny pełni zasadniczą rolę w systemie oceny charakterystyki energetycznej budynku. Jest dokumentem określającym jakość budynku czy mieszkania z punktu widzenia zużycia energii. Z zużycia energii wynikają ponoszone z miesiąca na miesiąc i z roku na rok koszty.
Kto musi mieć świadectwo energetyczne?

  • budynki nowe oddawane do użytkowania
  • budynki istniejące zbywane lub wynajmowane

Wyjątek od określonej zasady wynika z art. 5 ust. 7 ww. ustawy, zgodnie z którym świadectwa charakterystyki energetycznej budynku nie sporządza się dla budynków:

  1. Podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
  2. Używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej,
  3. Przeznaczonych do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata,
  4. Niemieszkalnych służących gospodarce rolnej,
  5. Przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/m2/rok,
  6. Mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku,
  7. Wolno stojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2.

Nie szukaj tańszych wykonawców!
My wykonamy dla Ciebie świadectwo energetyczne zgodnie z najnowszym rozporządzeniem, które weszło w życie w październiku 2014 roku.

Zapraszamy do współpracy inwestorów, deweloperów, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, jednostki publiczne, itp.