Kto musi mieć świadectwo energetyczne?

Wyjątek od określonej zasady wynika z art. 5 ust. 7 ww. ustawy, zgodnie z którym świadectwa charakterystyki energetycznej budynku nie sporządza się dla budynków:

  1. Podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
  2. Używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej,
  3. Przeznaczonych do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata,
  4. Niemieszkalnych służących gospodarce rolnej,
  5. Przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/m2/rok,
  6. Mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku,
  7. Wolno stojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2.

Nie szukaj tańszych wykonawców!

My wykonamy dla Ciebie świadectwo energetyczne zgodnie z najnowszym rozporządzeniem, które weszło w życie w październiku 2014 roku. Zapraszamy do współpracy inwestorów, deweloperów, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, jednostki publiczne, itp.

Skontaktuj się poprzez formularz.

Wiadomość Wysłana. Dziękujemy!
Wystąpił błąd, spróbuj ponownie.