Według BBP koszty polityki klimatycznej oraz opłaty z najbliższych inwestycji energetycznych mają znaleźć się w naszych rachunkach. „Dlatego coraz atrakcyjniejszą alternatywą jest posiadanie własnego źródła energii, które będzie produkować ją na potrzeby własne”. Ważne jednak, by Państwo umożliwiło sprzedaż  energii po rynkowej cenie, nie po 80% tej ceny” – Grzegorz Wiśniewski, prezes Instytutu Energii Odnawialnej.

Wzrost cen energii:

Prognozowane ceny energii:

Instalacja PV_Produkcja energii:

Analiza ekonomiczna 1MW:

Opłacalny sposób zakupu instalacji fotowoltaicznej:

Spłata z oszczędności z wykorzystaniem niskooprocentowanej pożyczki

Analiza Ekonomiczna 1MW

inst. wolnostojąca – zużycie energii na własne potrzeby

Korzyści dla Inwestora:

Spłata z oszczędności z wykorzystaniem niskooprocentowanej pożyczki

Początek procesu inwestycyjnego

Etapy realizacji inwestycji:

1. Studium wykonalności – symulacji działania instalacji PV, wiarygodne prognozy możliwych do osiągnięcia oszczędności
2. Przygotowanie projektu – analiza i harmonogram realizacji projektu, dostosowanie konfiguracji instalacji do potrzeb klienta
3. Realizacja inwestycji – montaż instalacji przez doświadczonych i wykwalifikowanych specjalistów z wykorzystaniem jedynie najlepszych komponentów
4. Obsługa i Konserwacja – dbamy o instalację przez cały okres jej funkcjonowania