Audyty Elektroenergetyczne

Nie ważne czy zarządzasz halą produkcyjną, budynkiem biurowym czy innym zużywającym energię na oświetlenie. Jeśli tylko Twoja Firma znajduje się w Województwie Świętokrzyskim skorzystaj z dotacji do 40% wartości inwestycji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-20 oś priorytetowa 3. Efektywna i zielona energia.

Z nami wykonasz profesjonalnie audyt oświetlenia, który jest podstawą do skorzystania z dotacji.

Audyt oświetlenia zawiera ocenę obecnego stanu systemu oświetlenia oraz wskazuje możliwe do realizacji przedsięwzięcia modernizacyjne, ich zakres, parametry techniczne i ekonomiczne, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności z punktu widzenia efektywności ekonomicznej.

W audycie oświetleniowym analizowane jest zapotrzebowanie energii na cele oświetlenia pomieszczeń, w tym również na cele oświetlenia linii i ciągów technologicznych.
Audyt oświetleniowy może również dotyczyć oświetlenia zewnętrznego, np. ulicznego.

Wykonanie kompleksowego audytu oświetleniowego, a następnie wdrożenie zalecanych modernizacji systemu oświetlenia może przynieść oszczędności sięgające 40% i więcej kosztów energii elektrycznej.