Premia remontowa

Przysługuje wyłącznie:

  • Osobom fizycznym

  • Wspólnotom mieszkaniowym z większościowym udziałem osób fizycznych

  • Spółdzielniom mieszkaniowym

  • Towarzystwom budownictwa społecznego

Premia remontowa przysługuje w przypadku realizacji przedsięwzięć remontowych związanych z termomodernizacją budynków wielorodzinnych, których przedmiotem jest:

  • Remont tych budynków

  • Wymiana okien lub remont balkonów (nawet jeśli służą one do wyłącznego użytku właścicieli lokali)

  • Przebudowa budynków, w wyniku której następuje ich ulepszenie

  • Wyposażenie budynków w instalacje i urządzenia wymagane dla oddawanych do użytkowania budynków mieszkalnych, zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi

Skończ z wysokimi rachunkami za ciepło!

Zadzwoń do nas i skorzystaj z premii remontowej.

Konsultacja
+48 509 295 397