Przeglądy budynków

Przypominamy, że każdy właściciel budynku ma obowiązek wykonywania przeglądów technicznych budynku.

Aby mięć pewność, że twój budynek jest bezpieczny, co jakiś czas powinieneś zadbać o budowlano-instalacyjny przegląd budynku.

Za brak obowiązkowego przeglądu możesz dostać grzywnę.

Co najmniej raz w roku trzeba skontrolować stan techniczny:

  • elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu
  • instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska
  • instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych)

Ponadto wskazane wyżej instalacje trzeba skontrolować co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada, w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2.

Co najmniej raz na 5 lat trzeba przeprowadzić kontrolę polegającą na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności budynku do użytkowania obiektu budowlanego, jego estetyki oraz otoczenia.

Zleć kontrolę Twojego budynku doświadczonemu inżynierowi i spij spokojnie.

tekst