cert A

Świadectwo charakterystyki energetycznej

Nasze ostatnie zlecenie to wykonanie świadectw energetycznych na „inteligentne” budynki ASTRA PARK w Kielcach. Łączna powierzchnia trzech budynków to 20114,13 m2.