cert Polsef2

PolSEFF 2

Skorzystaj z programu PolSEFF 2 i zwiększ efektywność energetyczną swojego przedsiębiorstwa.

Właściciel firmy DOMAR, jako pierwszy w Województwie świętokrzyskim Certyfikowany Audytor ds. Energetyki przeprowadza proces inwestycyjny, by właściciele MŚP uzyskiwali kredyt z dotacją na termomodernizację budynków, wymianę oświetlenia i maszyn w przedsiębiorstwie.  Uczestnictwo w projekcie to możliwość zmniejszenia kosztów funkcjonowania firmy oraz zwiększenie efektywności przedsiębiorstwa.