gis

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

24 lutego DOMAR uczestniczył w szkoleniu organizowanym przez NFOŚiGW dotyczącym raportowania i weryfikacji raportów w projektach realizowanych w ramach Systemu Zielonych Inwestycji.